Neki lekovi izazivaju nagluvost i zujanje u ušima

Kod gotovo svake pete odrasle osobe ponekad se javlja neugodan šum ili zujanje u ušima, ali je dosta učestaliji kod starijih ljudi, kod kojih se javlja i staračka nagluvost.

Medicina još uvek nema jedinstveni lek za tinitus, ali prilikom utvrđivanja uzroka ovog problema, treba znati da neki lekovi utiču na oštećenje sluha.

Naročito su štetne pojedine vrste antibiotika (gentamicin, tobramicin, kanamicin, streptomicin, neomicin, amikacin, ribostamicin, netilmicin), neke vrste diuretika (furosemid, bumetanid, torsemid, etakrinska kiselina), određene vrste citostatika (cisplatin, karboplatin, vinkristin), aspirin (u velikim količinama) i medikamenti za poboljšanje erekcije (vijagra, levitra, cialis).