Da li je mikrotalasna štetna? Istine i Zablude o Efektima Mikrotalasne Pećnice

Iako su u primeni nekoliko decenija, i premda znatno olakšavaju pripremu hrane, i dalje se mogu čuti brojna upozorenja o njihovom štetnom uticaju na hranu.

Eksperti otkrivaju šta je od ovih tvrdnji tačno…

Namirnice pripremljene u mikrotalasnoj postaju radioaktivne

NETAČNO!

Mikrotalasne pećnice rade na principu visokofrekventnih radiotalasa, koji su deo elektromagnetnog spektra, baš kao i vidljiva radijacija (svetlost). Oni nisu radioaktivni, te ne mogu štetno ozračiti hranu.

Radijacija u mikrotalasnoj pećnici uzrokuje kancer

NETAČNO!

Kad ljudi pominju radijaciju, oni misle na jonizujuće zračenje, koje čine talasi visoke energije – recimo, gama i rendgenski zraci.

U procesu jonizacije energija ulazi u ćelije i hemijski menja njihovu funkciju. Jonizujući zraci mogu ukloniti elektron iz atoma ili molekula, usled čega se ponekad oštećuje DNK unutar ćelija, a posledica je povećanje rizika od pojave kancera.

U mikrotalasnim pećnicama koristi se nejonizujuće zračenje, koje ne sadrži energiju u meri koja oštećuje DNK, što znači da ne mogu izazvati kancer

Mikrotalasne pećnice emituju radijaciju

NETAČNO!

Svaki aparat testira se na slučajnu emisiju radijacije pre nego što se pušti u prodaju. Vrata pećnice osigurana su najmanje dvema elementima, koji prekidaju emisiju energije u trenutku njihovog otvaranja.

Svaka mikrotalasna pećnica kojom se pravilno rukuje i koja se redovno održava – potpuno je bezbedna za ljudsko zdravlje.

Ukoliko su vrata pećnice oštećena, te ne prianjaju uz ram, ili ako su na njima ostaci skorele hrane, onda je moguće izvesno ispuštanje radijacije oko ivica, ali vrlo retko u dozi koja bi mogla ugroziti zdravlje.

Mikrotalasna pećnica uništava hranjive materije u namirnicama

NETAČNO!

Bez obzira na koji se način obrađuje hrana, u njoj se dešavaju iste promene. Većina studija pokazuje da je hrana iz mikrotalasne po hranjivoj vrednosti istovetna onoj pripremljenoj na konvencionalne načine.

Hemijske materije iz plastičnih posuda prelaze u hranu

DELIMIČNO TAČNO!

Hemijska jedinjenja ispuštaju se iz plastičnog posuđa samo ako se ne koriste posude namenski proizvedene za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.

Nikad ne koristite plastične čaše u kojima se drže namirnice poput jogurta, jer se one tope na nižim temperaturama, a posledica toga može biti prenošenje štetnih hemijskih materija u hranu.

Ukoliko koristite samolepljivu foliju za pokrivanje hrane, vodite računa o tome da ona ne dotiče namirnice.

Zagrevanje vode u mikrotalasnoj pećnici menja njenu DN

NETAČNO!

Sva naučna istraživanja opovrgla su ovu tvrdnju.