Virak – biljka za sve ženske boljke

Smatra se univerzalnim lekom protiv svih ženskih bolesti, pa čak i spada materice, a mogu da je konzumiraju i trudnice.