Šta je to FUNKCIONALNA HRANA?

Hrana nije bukvalno lek, u medicinskom smislu, ali neke namirnice mogu imati izraženu funkciju u poboljšanju i održavanju zdravlja.

Funkcionalna hrana je hrana koja svojom funkcionalnošću utiče na različite aspekte zdravlja ljudskog organizma. Ona nije klasičan lek niti farmaceutski preparat, ali redovnom upotrebom funkcionalne hrane u ishrani može se dobiti kako preveventivni, tako i terapeutski efekat…