Pilula za dan posle | Upotreba, Dejstvo, Posledice

Većina žena tokom života ima više seksualnih partnera i mnoge od njih koriste različite metode kontracepcije da bi izbegle neželjenu trudnoću, ali čak i u slučaju da se upotrebljavaju kondomi, postoji visok rizik od neuspeha.

O mogućnostima kontracepcije razgovaramo sa prim. mr sc. med. dr Biljanom Živaljević.

Šta je hitna kontracepcija?

Pilula ”za dan posle” koristi se s ciljem da se spreči neželjena trudnoća.

Primenjuje se u slučaju da se upražnjava seks bez zaštite ili da je primena nekog kontraceptivnog metoda bila neuspešna (npr. pucanje kondoma, neblagovremeno uzimanje pilule, prekinut snošaj, određivanje plodnih dana…).

Kada se koristi pilula za dan posle?

Što se ranije primeni, manja je verovatnoća da će doći do neželjene trudnoće. Veoma je važno da mladi znaju za hitnu kontracepciju kako bi, ako su upražnjavali seks bez zaštite i suočili se s rizikom neplanirane trudnoće, znali da postoji još jedna mogućnost da se ona spreči.

Na našem tržištu postoje dve vrste pilula za hitnu kontracepciju: jedna od njih se kupuje bez recepta i deluje ako se uzme do 72 sata od rizičnog odnosa, dok se druga, koja se izdaje na lekarski recept, može primeniti do 120 sati (pet dana) nakon odnosa.

Postoje li ograničenja u primeni?

Pre nego što uzmete ovaj lek, treba da se posavetujete sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Hitna kontracepcija se može koristiti u bilo kojoj fazi ciklusa, osim ukoliko menstruacija kasni, što svakako treba reći lekaru ili farmaceutu.

Kako deluje pilula za dan posle?

Dokazano je da dejstvo leka za hitnu kontracepciju (1,5 mg levonorgestrela) zavisi od momenta uzimanja u 72 sata nakon rizičnog odnosa, tačnije – uspešnost je najveća u prvih 12 sati.

Ukoliko se primeni pre ovulacije, sprečava sazrevanje jajne ćelije, dok primenjen nakon ovulacije sprečava spermatozoide da oplode oslobođeno jajašce, začeće i usađivanje jajne ćelije u matericu.

Prema tome, pilula ”za dan posle” ne dozvoljava da dođe do začeća, ali ne može sprečiti razvoj već nastale trudnoće i pružiti zaštitu za odnose koji se upražnjavaju posle njene primene.

To nije abortivno sredstvo i u slučaju potvrđene trudnoće nema efekta te tabletu ne treba koristiti. Isto tako, treba napomenuti da ova vrsta kontracepcije štiti samo za vreme polnog odnosa koji se desio u poslednjih 72 sata i ne pruža zaštitu od neželjene trudnoće unapred.

Stoga je do narednog menstrualnog krvarenja neophodna zaštita tokom seksualnih odnosa (primenom mehaničke kontracepcije, npr. kondomom).

Pilula za dan posle štetnost

Da li pilula za dan posle ostavlja posledice po zdravlje?

U većini slučajeva ne javljaju se neželjena dejstva, međutim, neke žene nakon uzimanja hitne kontracepcije imaju nuspojave poput mučnine, glavobolje, dijareje, vrtoglavice i zamora. Ovi simptomi su obično blagi i brzo prolaze.

Ukoliko se lek primenjuje više puta u toku istog menstrualnog ciklusa, može doći do obilnijeg ili oskudnijeg, neredovnog ili tačkastog krvarenja do sledeće menstruacije, a postoji i verovatnoća da će se poremetiti ciklus.

Lekar, farmaceut ili stručnjaci u savetovalištu za planiranje porodice mogu vam reći više o redovnim, efikasnim metodama za sprečavanje neželjene trudnoće.