Koliko je zaista efikasan antibakterijski sapun?

Iako je upotreba antibakterijskih sapuna godinama bila povezivana sa stvaranjem sojeva superbakterija otpornih na antibiotike, najnovija istraživanja stavljaju veliki upitnik ne samo na ovu sumnju već i na efikasnost ovih preparata.

Naime, grupa američkih naučnika analizirala je uspešnost eliminacije patogena i utvrdila da upotreba običnog i antibakterijskog sapuna (više poznatih proizvoda) tokom 20 sekundi (koliko traje prosečno pranje ruku) u oba slučaja uklanja tek 78 odsto bakterija.

Posebna pažnja je posvećena triklosanu, sastojku antibakterijskuh sapuna koji je doveden u vezu s alergijama, hormonskim poremećajima i oštećenjima srca.

Međutim, studija je pokazala da se ova materija u sapunima ne nalazi u dovoljnim količinama da bi imala znatnijeg uticaja na bakterije.