Duvanski dim može da smanji efikasnost lekova

duvan i lekovi

Cigarete utiču na dejstvo pojedinih lekova zbog toga što se mnogi od njih metabolišu u organizmu putem enzima koje stimuliše duvanski dim.

Svaki put kad zapalite cigaretu, s njenim dimom uvučete brojne opasne sastojke.

Aromatični ugljovodonici ili aromatični amini možda imaju prijatan naziv, ali mogu biti veoma otrovni, o čemu svedoči i njihova upotreba u različitim toksičnim proizvodima.

Zdravstveni rizici konzumiranja cigareta

Ove supstance su opasne, jer povećavaju rizik od pojave šloga (izazivaju akumulaciju tečnosti u mozgu), tumora (pre svega pluća, usta i jednjaka), bolesti srca i krvnih sudova, povišenog krvnog pritiska i još mnogo toga.

Prirodni sastojak duvana, nikotin izaziva zavisnost, na taj način što stimuliše dopamine u mozgu pušača, a to daje osećaj opuštenosti i smirenosti.

Pošto je taj osećaj samo privremen, pušači ubrzo pale novu cigaretu. Pritom mnogi ne znaju da osim što stvara zavisnost i utiče na razvoj mnogih bolesti, duvanski dim ima i brojne negativne efekte na terapiju različitim lekovima.

PROČITAJTE I… Pravilna nega kože pušača

Cigarete i lekovi

Zbog svog sastava, duvanski dim ima brojne interakcije s lekovima, te smanjuje njihovu efikasnost. Često su pušačima potrebne veće ili manje doze pojedinih lekova, a neretko se kod njih povećava i rizik od neželjenih efekata. Osobe koje se odvikavaju od pušenja, a koriste lekove teofilin, olanzapin, klozapin ili varfarin, treba da obrate pažnju na neželjene reakcije ovih lekova.

Zbog prestanka unošenja duvanskog dima koji utiče na enzime zadužene i za metabolizam ovih lekova, može doći do povećanja nivoa ovih lekova u krvi.

Metabolizam kofeina je takođe ubrzan kod pušača, pa je zato neophodno, kad osoba prestane da puši, smanjiti unos kofeina (kafe, zelenog i crnog čaja, dijetetskih suplemenata koji ga sadrže, OTC lekova) na pola kako bi se izbegli neželjeni efekti.

Neki od opasnih sastojaka cigarete

*ugljen-monoksid – sastojak izduvnih gasova automobila
*nikotin – nalazi se u pesticidima
*arsenik – koristi se kao otrov za insekte
*hidrogen-cijanid – korišćen je u gasnim komorama tokom Drugog svetskog rata a trenutno se koristi kao otrov za pacove
*amonijak – sastojak proizvoda za čišćenje domaćinstva
*butan i metanol – nalaze se u gorivu
*fenol – sastojak đubriva
*naftalin – kancerogen, koristi se kao otrov za moljce
*kadmijum – koristi se za izradu akumulatora za automobile
*aceton – koristi se za uklanjanje laka sa noktiju

PROČITAJTE I… Oprezno s lekovima za smirenje

Kako duvanski dim deluje na pojedine lekove

  • Benzodiazepini – diazepam, hlordiazepoksid (anksiolitici): Smanjuje se pospanost i efekat uspavljivanja, a povećava rizik od neželjenih reakcija.
  • Tioridazin (antipsihotik): Velik rizik od pojave kardiotoksičnosti.
  • Beta blokatori: Smanjuje se dejstvo antihipertenziva.
  • Klozapin (antipsihotik): Povećava se metabolizam leka i smanjuje njegova koncentracija u plazmi za 28%.
  • Klopidogrel (lek protiv zgrušavanja krvi): Poboljšava se delovanje leka.
  • Kortikosteroidi (inhalacioni): Pušači-astmatičari mogu imati smanjen odgovor na ove lekove.