Sarvaš (17.juni, 2012.) – Stručnjaci nevladinog sektora sastali su minule sedmice u mađarskom gradu Sarvašu, u okviru međunarodnog projekta “Dunav –reka saradnje”. Skup je bio posvećen unapređenju kvaliteta vodenih resursa  , korišćenja vodenih potencijala u agarnoj proizvodnji, pre svega ribarstvu, ali ...